Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Październik 2021
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31

Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-112 Dni
-2 Godzin
-6 Minut
-40 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

75 Dni
22 Godzin
53 Minut
20 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
Witamy
Zmiana planu llekcji

Uwaga!!!
w dniu 20.09.2021 r. nastąpi korekta planu zajęć.

Nowy plan dostępny w zakładce: Plan lekcjiDodane przez STRIX dnia wrzesień 19 2021 11:21:39
0 Komentarzy ~ 44 Czytań Drukuj
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01.09.2021 r. o godz. 9:00.

Po apelu na boisku szkolnym uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami:

Klasa
Wychowawca
Klasa I AL
Anna Dudek
Sala B012
Klasa I BG
Sławomir Dorużyński
Sala A001
Klasa I C
Joanna Menegoni-Skrętowska
Sala A007
Klasa I D
Nina Rusin
Sala B015
Klasa II AL
Magda Halikowska-Przybyło
Sala B018
Klasa II BG
Alina Leszczyńska
Sala C007
Klasa II C
Elżbieta Kredkowska-Ginter
Sala A003
Klasa II D
Nina Rusin
Sala B013
Klasa II E
Piotr Korczowski
Sala A010
Klasa III AL
Elżbieta Dacewicz
Sala A008
Klasa III B
Justyna Błaszczyk
Sala A004
Klasa III D
Piotr Buś
Sala B019
Klasa III E
Agata Szostok
Sala B010
Klasa IV AL
Katarzyna Tomczyk-Jakubowska
Sala A005
Klasa IV B
Szostok Agata
Sala B011
Klasa III F
Nina Rusin
Sala B013
Klasa III G
Magdalena Gałkiewicz
Sala A009
Klasa III H
Monika Łuksza
Sala C008
Klasa III I
Urszula Drąg
Sala B014
Klasa III J
Katarzyna Tomczyk-Jakubowska
Sala A006
Klasa III K
Maria Andrusieczko
Sala A002


Na kolejne letnie wakacje musimy poczekać aż do 24 czerwca 2022 roku. W ciągu roku szkolnego następujące terminy będą wolne od zajęć:

23 – 31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Kalendarz szkolny na rok 2021/2022 dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – ZOBACZ TUTAJ.
Dodane przez STRIX dnia sierpień 31 2021 01:24:58
0 Komentarzy ~ 100 Czytań Drukuj
Zakończenie roku szkolnego

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.06.2021 r. o godz. 9:00.

Po apelu na boisku szkolnym uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami:


Klasa
Wychowawca
Sala
Klasa I AL
Magda Halikowska-Przybyło
Sala B018
Klasa I BG
Elżbieta Dacewicz
Sala A008
Klasa I C
Elżbieta Kredkowska-Ginter
Sala A003
Klasa I D
Nina Rusin
Sala B013
Klasa I E
Piotr Korczowski
Sala B019
Klasa II AL
Elżbieta Dacewicz
Sala A005
Klasa II B
Justyna Błaszczyk
Sala A004
Klasa II D
Piotr Buś
Sala B012
Klasa II E
Agata Szostok
Sala B011
Klasa III AL
Katarzyna Tomczyk-Jakubowska
Sala A001
Klasa III B
Anna Łukaszewska
Sala A006
Klasa II F
Nina Rusin
Sala B013
Klasa II G
Magdalena Gałkiewicz
Sala A009
Klasa II H
Monika Łuksza
Sala A007
Klasa II I
Urszula Drąg
Sala B014
Klasa II J
Katarzyna Tomczyk-Jakubowska
Sala A001
Klasa II K
Maria Andrusieczko
Sala A002
Klasa III a
Nina Rusin
Sala B013
Klasa III b
Magdalena Stadnik
Sala A010Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i stosować się do pozostałych zaleceń związanych z rygorem sanitarnym walki z pandemią koronawirusa.Dodane przez STRIX dnia czerwiec 24 2021 09:46:24
0 Komentarzy ~ 131 Czytań Drukuj
Zmiana planu lekcji

Uwaga!!!
w dniu 17.05.2021 r. nastąpi korekta planu zajęć.

Nowy plan dostępny w zakładce: Plan lekcjiDodane przez STRIX dnia maj 16 2021 12:01:37
0 Komentarzy ~ 196 Czytań Drukuj
Wracamy do szkoły!!!Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu
z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 r.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 824) zarządzam co następuje:§ 1

W związku z ograniczeniem na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych od dnia 03 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ustalam równomierny i naprzemienny harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ww. terminach wygląda następująco:

Klasy Technikum Nr 2 od 17 do 21 maja 2021 r. pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania, tj. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Klasy Szkoły Branżowej I Stopnia od 17 do 21 maja 2021 r. pracują stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Od 24 do 28 maja 2021 r. - klasy Szkoły Branżowej I Stopnia - pracują zdalnie.

Od 24 do 28 maja 2021 r. - klasy Technikum nr 2 - pracują stacjonarnie.


Od 31 maja 2021 r. - wszystkie klasy przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.

1. Wszyscy uczniowie odbywający kształcenie na odległość (hybrydowe) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
2. Praca pedagoga szkolnego w klasach odbywa się zdalnie lub w szkole. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.

§ 3

Zmianie ulega § 1 Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 15 września 2020 r. tj. dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) – ustalam jako dzień zajęć dydaktycznych.

§ 4

Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia, uczestnictwa w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego.

§ 5

Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.)

§ 6

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 17 maja 2021 r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 28 sierpnia 2020 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 11.05.2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.
Dodane przez STRIX dnia maj 12 2021 12:22:59
0 Komentarzy ~ 232 Czytań Drukuj
Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy od 26 kwietniaDo 14 maja ograniczona jest praca stacjonarna szkoły.

Zmieniono ograniczenia dla uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Od 26 kwietnia uczniowie Technikum Nr 2 odbywać będą zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia.

Od poniedziałku, 26 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w Zespole Szkół Budowlanych.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodane przez STRIX dnia kwiecień 23 2021 20:40:12
0 Komentarzy ~ 222 Czytań Drukuj
Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy od 19 kwietniaDo 25 kwietnia ograniczona jest praca stacjonarna szkoły.

Zmieniono ograniczenia dla uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w Zespole Szkół Budowlanych.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia - uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodane przez STRIX dnia kwiecień 17 2021 20:33:41
0 Komentarzy ~ 258 Czytań Drukuj
Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Nauczanie zdalne dla praktycznej nauki zawodu i młodocianych pracowników przedłużone do 18 kwietniaDo 18 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna szkoły. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.


Do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie.

Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dodane przez STRIX dnia marzec 27 2021 17:05:26
0 Komentarzy ~ 329 Czytań Drukuj
Matura 2021
Zapraszamy maturzystów do zapoznania się z harmonogramem egzaminu maturalnego sesji wiosennej 2021:Data
egzaminu
Dzień
Godzina 9.00
Godzina 14.00
04.05.2021WtorekPisemny język polski - poziom podstawowy
-
05.05.2021ŚrodaPisemny matematyka - poziom podstawowy
-
06.05.2021CzwartekPisemny język angielski - poziom podstawowy
-
07.05.2021PiątekPisemny język angielski - poziom rozszerzony
-
08.05.2021Sobota
-
-
09.05.2021Niedziela
-
-
10.05.2021Poniedziałek Pisemny język polski - poziom rozszerzony
-
11.05.2021WtorekPisemny matematyka - poziom rozszerzony
-
12.05.2021ŚrodaPisemny biologia - poziom rozszerzony
-
13.05.2021Czwartek Pisemny geografia - poziom rozszerony
Pisemny język niemiecki - poziom podstawowy
14.05.2021Piątek
-
Pisemny język niemiecki - poziom rozszerzony
15.05.2021Sobota
-
-
16.05.2021Niedziela
-
-
17.05.2021Poniedziałek Pisemny historia - poziom rozszerzony
-

* Na podstawie komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/


Dodane przez STRIX dnia marzec 07 2021 18:32:09
0 Komentarzy ~ 243 Czytań Drukuj
Zmiana planu zajęć

Uwaga!!!
w dniu 18.01.2021 r. nastąpi korekta planu zajęć.

Nowy plan dostępny w zakładce: Plan lekcjiDodane przez STRIX dnia styczeń 17 2021 11:59:49
0 Komentarzy ~ 367 Czytań Drukuj
Wraca kształcenie praktyczne

Drodzy Uczniowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 30 listopada 2020 r. zostają przywrócone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w Branżowej Szkole I stopnia oraz w technikum architektury krajobrazu.


Dodane przez STRIX dnia listopad 26 2020 13:24:28
0 Komentarzy ~ 360 Czytań Drukuj
Strona 1 z 65 1 2 3 4 > >>

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51 59-700 Bolesławiec
tel./fax 075 732 83 78
email: zsb.boleslawiec@interia.pl


Realizujemy projekty:

„Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Nr projektu SL2014: RPDS.10.04.01-02-0008/16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"Dolnośląska e-szkoła"

Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

Projekt "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" nr RPDS.07.02.00-02-015/09 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku", Działania nr 7.2 "Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych"Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies"


http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar