Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
Rekrutacja
  2019/2020
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
absolwentów sp
  Harmonogram rekrutacji
dla gimnazjum
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2018-2019

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie


Kalendarz
Czerwiec 2019
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Najbliższe święta:

Wakacje 2019
jeszcze

4 Dni
12 Godzin
42 Minut
25 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

197 Dni
13 Godzin
42 Minut
25 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Technik Inżynierii Środowiska 311208

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

 

4-letnie technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego, dającego możliwość uzyskania tytułu technika inżynierii środowiska i melioracji.

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.

Inżynieria środowiska jako dziedzina wiedzy jest odbiciem rosnących potrzeb w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa, które przejawia się w podnoszeniu jakości wody do picia, budowie systemów kanalizacyjnych, oczyszczaniu ścieków a także utylizacji zanieczyszczeń i odpadów. Dotychczas, niektóre z tych zagadnień obejmowała inżynieria sanitarna, jako oddzielna dyscyplina budownictwa. Pojawiająca się troska o ochronę środowiska przyrodniczego i dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych związanych ze składowaniem odpadów, inżynieria środowiska urosła do samodzielnej dyscypliny o szerokim zakresie działań. Inżynieria środowiska i melioracji pojawiła się jako następczyni po tzw. „melioracji wodnej”. Skala zadań musi obejmować wiele aspektów z różnych dziedzin: przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych a także społecznych. Podstawowym obiektem działań jest środowisko i ściśle powiązana z nim technika. Wśród społeczeństwa obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej, która wyraża się poprzez ochronę zasobów przyrody: ziemi, wód, roślinności oraz zwierząt. Wymusza to na społeczeństwie szereg działań. Właściwe składowanie, zagospodarowanie i recykling odpadów stałych to już codzienność. Istniejące oczyszczalnie ścieków muszą zagospodarować odpady ściekowe a systemy kanalizacyjne odprowadzać ścieki z obszarów miejskich, wiejskich i rekreacyjnych. Nie bez znaczenia jest stała kontrola zanieczyszczeń w wodzie, glebie i atmosferze oraz wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzkie.

Analiza internetowych opracowań dotyczących sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy wskazuje, że technik inżynierii środowiska i melioracji często jest zaliczany do zawodów deficytowych w obecnej sytuacji gospodarki wodnej, co daje szansę na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, w trakcie wycieczek dydaktycznych oraz lekcji terenowych, współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi i środowiskiem lokalnym oraz wyższymi uczelniami technicznymi. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w szkole oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi.

Nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydata, o powodzeniu w nauce i późniejszym zatrudnieniu decyduje zainteresowanie zawodem, jednak pomocny jest zmysł techniczny i wyobraźnia przestrzenna.

Absolwent Technikum inżynierii środowiska i melioracji może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w technikum preferowana jest Politechnika

Absolwent tego kierunku jest bardzo poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.

 

 http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar