Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
Rekrutacja
  2019/2020
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
absolwentów sp
  Harmonogram rekrutacji
dla gimnazjum
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2018-2019

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie


Kalendarz
Czerwiec 2019
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Najbliższe święta:

Wakacje 2019
jeszcze

4 Dni
12 Godzin
42 Minut
16 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

197 Dni
13 Godzin
42 Minut
16 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Technik Leśnik 314301

TECHNIKUM LEŚNICTWA

 

4-letnie technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego, dającego możliwość uzyskania tytułu technika leśnika.

Kierunek adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu leśnictwa.

Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac. Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych. Technik leśnik może pracować w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni.

W leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej we wszystkich jej dziedzinach. Przykładem jest coraz częściej stosowane maszynowe pozyskanie drewna, czy stosowanie technik geomatycznych, jak: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne zdjęcia cyfrowe, służące tworzeniu leśnych map numerycznych, baz danych, numerycznego modelu terenu i powierzchni koron drzew.

Przykładowe zadania zawodowe to:

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych,
 • kierowanie produkcją szkółkarską,
 • ustalanie składu gatunkowego upraw leśnych pod względem odporności na choroby i szkodniki,
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych i zalesieniowych,
 • prowadzenie akcji zadrzewieniowych,
 • organizacja zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanu,
 • rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez różne czynniki, w tym pożary leśne oraz zapobieganie im,
 • określanie wieku drzew i drzewostanów,
 • prowadzenie przebudowy drzewostanów,
 • dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania prac leśnych,
 • organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych,
 • kierowanie ruchem turystycznym narządzanym obszarze leśnym,
 • patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzenia w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,
 • organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna,
 • sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi

 

Obecnie obszary leśne zajmują 9121 tys. ha, co stanowi 29,2% powierzchni kraju. Od końca II wojny światowej zasoby leśne Polski systematycznie się powiększają. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości w 2020 roku lasy mają stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050 – 33%. Technik leśnik może poszukiwać pracy w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych, oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych oraz jednostkach samorządowych. Może być prywatnym przedsiębiorcą prowadzącym firmę świadczącą usługi na rzecz leśnictwa (zakładanie i pielęgnacja zadrzewień) lub łowiectwa oraz popularyzowania wiedzy przyrodniczo-leśnej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik może podejmować pracę w: jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, oddziałach biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Parkach Narodowych, jednostkach prowadzących gospodarkę leśną, jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie leśnictwa oraz Zakładach Usług Leśnych.

Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- powiększania zasobów leśnych,

- ochrony ekosystemów leśnych,

- udostępniania lasów społeczeństwu,

- rozwoju produkcji leśnej.

 

 http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar