Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu
Nawigacja
Rekrutacja
  2018/2019
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2017-2018

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie


Kalendarz
Sierpień 2018
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Najbliższe święta:

Wakacje 2018
minęło już

-57 Dni
-12 Godzin
-42 Minut
-27 Sekund

... ...
Do końca wakacji ...
... jeszcze ...

13 Dni
11 Godzin
17 Minut
33 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

134 Dni
12 Godzin
17 Minut
33 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Opiekun praktykKierownik praktyk i szkolenia praktycznego:

mgr inż. Maria Andrusieczko – dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych
Godziny konsultacji:

Codziennie 8.00 – 14.30

Kwalifikacje zawodowe:

– Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Wydział Budownictwo Lądowe,

– Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Wydział Matematyki i Informatyki - studia podyplomowe w zakresie matematyka z informatyką,

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem - studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie.

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:– Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu.

– Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i zasadniczej szkole zawodowej.

– Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, wykazu prac wzbronionych młodocianym, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk.

– Ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych.

– Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń i uwag n/t jakości odbywanych przez uczniów praktyk.

– Nadzór nad zajęciami praktycznymi w Zespole Szkół Budowlanych.

– Organizacja i kontrola praktycznych zajęć specjalistycznych.

– Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu.

– Współdziałanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego.

– Współdziałanie z rodzicami w zakresie szkolenia praktycznego.

– Organizacja wyposażenia i zaopatrzenia warsztatów szkolnych w materiały dydaktyczne.

– Ustalanie terminów kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

– Sporządzanie umów o kształcenie zawodowe z ośrodkami Doskonalenia Zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych.

– Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych.

– Reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników.

– Udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami.

– Organizowanie spotkania uczniów z firmami prezentującymi nowe technologie budowlane.

– Podejmowanie starania dotyczące pozyskiwania materiałów budowlanych oraz sprzętu w celu udoskonalania bazy dydaktycznej szkoły.

– Motywowanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach.
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar