Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
Dodane przez Hyde dnia Marzec 17 2018 21:23:43
KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM


16.03.2018 r. odbył się konkurs WIEDZY O RUCHU DROGOWYM zorganizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO SZKOŁA” zlokalizowany przy ul. Łokietka.

Do konkursu przystąpiło 31 osób z Zespołu Szkół Budowlanych. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą i zasadami przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, różnych sytuacji w ruchu drogowym oraz wiedzę w zakresie ruchu na skrzyżowaniach.

Cele konkursu to:
• działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
• kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

Laureatką pierwszego miejsca została Karolina Łazarz z klasy II AB. Uczennica otrzymała nagrodę w postaci bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców AUTO SZKOŁA w Bolesławcu przy ul. Łokietka.
Kolejne miejsca zajęli: Weronika Śliwiak z klasy II AB (nagroda - bezpłatny kurs prawa jazdy kat. AM w Ośrodku Szkolenia Kierowców AUTO SZKOŁA w Bolesławcu przy ul. Łokietka) oraz
Michał Miśta z klasy I BG (nagroda - rabat 30 % na kurs prawa jazdy kat B w Ośrodku Szkolenia Kierowców AUTO SZKOŁA).

Nagrody dla uczniów zostały ufundowane przez przez Radę Rodziców ZSB i „Auto Szkołę” Piotr Owczarz, ul Łokietka w Bolesławcu.

Patronat nad konkursem objęli:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu reprezentowana przez sierżanta Łukasza Króla;
Żandarmeria Wojskowa w Bolesławcu, którą reprezentował st. sierżant Mateusz Starzewski;
Stanisław Mały - instruktor Auto Szkoły;
Sławomir Dorużyński - Instruktor Auto Szkoły i nauczyciel ZSB.

Zwycięzcom gratujemy i życzymy szerokiej drogi!*clap**tup**clap*


KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

Rozszerzona zawartość newsa