NOE
Dodane przez Hyde dnia Czerwiec 12 2017 01:31:07
NOE – PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA

NOE – PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA

Dnia 7 czerwca odbyły się warsztaty profilaktyczne pn. „Noe-profilaktyka alkoholowa” skierowane do klas zawodowych. W programie wzięły udział cztery klasy Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Nieumiejętność utrzymania abstynencji przez młodzież jest niestety dosyć powszechna. Program miał na celu obalanie przekonań normatywnych, czyli mitów. Uczestnicy budowali arkę z wartości najczęściej wymienianych przez nich jako ważne. Według młodzieży: Miłość, Rodzina, Przyjaźń oraz Wolność to argumenty, dla których warto odrzucić nałogi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, m.in. odgrywali różne role, tworzyli scenki, chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Na koniec programu prowadzący przedstawił swoje świadectwo, w którym opowiedział o własnym problemie alkoholowym ze szkolnych lat oraz o wytrwaniu w trzeźwości.

Uczestnicy zdobyli podstawowe wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, a także czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Zajęcia odbyły się w ramach autorskiego programu „Wybieram życie! Nie biorę!” współfinansowanego przez Urząd Miasta Bolesławiec.


NOE – PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA NOE – PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA NOE – PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA

Tekst i zdjęcia: Inez Wilas – wychowawca 1-3 HP w Bolesławcu
Rozszerzona zawartość newsa