Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
Rekrutacja
  2018/2019
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2018-2019

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie


Kalendarz
Styczeń 2019
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Najbliższe święta:

Wakacje 2019
jeszcze

154 Dni
0 Godzin
46 Minut
16 Sekund

... ...
Do ferii zimowych ...
... jeszcze ...

10 Dni
1 Godzin
46 Minut
16 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-17 Dni
-22 Godzin
-13 Minut
-44 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Chcesz zdobyć dodatkową kwalifikację zawodową:


shopZostań magazynierem! shop


Trwa nabór na kolejny kurs kwalifikacyjny w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Jeżeli przed ukończeniem szkoły chcesz zdobyć dodatkową kwalifikację zwiększającą Twoją mobilność zawodową, złóż wniosek - druk jest dostępny w zakładce „Ogłoszenia” - do P. Anny Łukaszewskiej – szkolnego lidera projektu. Ilość miejsc jest ograniczona. Nie czekaj, aż wyprzedzą Ciebie inni.
Zajęcia będą odbywać się w drugiej połowie października na terenie ZSB.


Tekst


Dodane przez STRIX dnia październik 03 2012 21:40:03
0 Komentarzy ~ 1479 Czytań Drukuj
Dzień Pierwszoklasisty - "otrzęsiny"


Dzień Pierwszoklasisty - "otrzęsiny"Dnia 01.10.2012 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Technikum Leśnego, Technikum Budowlanego, Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Geodezyjnego. By stać się prawdziwymi uczniami, musieli oni nie tylko złożyć odpowiednią przysięgę, ale i zmierzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami.

Wzięli udział w wielu konkurencjach m.in. taniec na gazecie, rysowanie karykatury wychowawcy, tor przeszkód, jedzenie jabłka bez użycia rąk. Najwięcej emocji wzbudziło odśpiewanie wylosowanej piosenki, a raczej jej „wymiałczenie”, jak i przeciąganie liny. Zwycięska drużyna mogła zmierzyć się z organizatorami imprezy, z klasą IV. Wszystkim zadaniom towarzyszyło wiele śmiechu i hałasu, a pierwszoklasiści z pewnością długo jej nie zapomną. Uwieńczeniem otrzęsin był wspólny grill w gronie pierwszaków z wychowawcami, przedstawicieli klas IV i samorządu szkolnego.

A co najważniejsze zostali przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Budowlanych.lol106 zdjęć w Galerii say cheese!Tekst: mgr ED

Dodane przez STRIX dnia październik 02 2012 11:33:38
0 Komentarzy ~ 1394 Czytań Drukuj
Prowadzimy rekrutację na kolejny kurs kwalifikacyjny – SPAWANIE metodą MAG


Kolejny kurs kwalifikacyjny dla uczniów:

SPAWANIE metodą MAG.


Oferta jest skierowana do wszystkich pełnoletnich uczniów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2. Szkolenie (145 godzin lekcyjnych) rozpocznie się w drugiej połowie października 2012 r. Liczba miejsc jest ograniczona.


Uczeń, który zamierza wziąć udział w danym kursie powinien złożyć do Lidera SzPR (P. Anna Łukaszewska) wniosek zawierający:
• nazwę kursu,
• dane osobowe,
• średnią ocen z przedmiotów zawodowych i ocenę z zachowania za semestr poprzedzający rekrutację,
• deklarację uczestnictwa we wszystkich zajęciach zaplanowanych na kursie,
• zgodę na wgląd do ocen w dokumentacji pedagogicznej przez Lidera SzPR.

1. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika.

2. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż zaplanowana liczba uczestników o kolejności na liście decydować będzie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych za semestr poprzedzający rekrutację. Zachowanie uczestnika powinno być ocenione na co najmniej dobre.

3. Z osób, które nie znalazły się na liście zakwalifikowanych tworzona jest lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji ucznia z listy zakwalifikowanych, do udziału w kursie zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej kolejno, według zasady z p.2.

4. Listę uczniów skierowanych na kurs zatwierdza Lider Szkolnego Programu Rozwojowego lub, w przypadku braku Lidera, Dyrektor szkoły.

5. Przed rozpoczęciem kursu uczeń skierowany na kurs musi wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie (tylko wtedy, gdy ta forma wsparcia jest pierwszą w której uczestniczy) oraz w dniu rozpoczęcia zajęć formularz zgłoszeniowy (PEFS). Gdy jest to kolejna forma wsparcia w której uczestniczy uczeń, ma on obowiązek wypełnienia tylko formularza zgłoszeniowego (PEFS). Wypełnione formularze uczeń przekazuje Liderowi Szkolnego Programu Rozwojowego najpóźniej w pierwszym tygodniu po dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.


Prawa uczestnika kursu:

Każdy uczestnik kursu ma prawo do bezpłatnego:
• udziału w zajęciach dydaktycznych,
• dostępu do narzędzi, urządzeń i maszyn,
• otrzymania materiałów szkoleniowych,
• otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu, po spełnieniu warunków podanych przez instytucję szkolącą,
• bezpiecznych, higienicznych warunków odbywania zajęć dydaktycznych,
• pomocy ze strony kadry szkolącej w opanowaniu treści szkolenia.


Obowiązki uczestnika szkolenia:


Każdy uczestnik zobowiązuje się do:

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
• wypełnienia ankiety po zakończeniu kursu,
• przystąpienia do testów sprawdzających/ egzaminów kończących kurs,
• bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,
• uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych; w szczególnych przypadkach (np. choroba), dopuszcza się możliwość nieobecności, nie więcej jednak niż 20% ogólnej liczby godzin, pod warunkiem usprawiedliwienia u Lidera SzPR/Dyrektora szkoły,
• bieżącego informowania Lidera SzPR o zmianie swojego statusu (spełniania warunków zapisanych w § 3, pkt 3),
• zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w kursie.Wniosek do pobrania w ogłoszeniach
Tekst


Dodane przez STRIX dnia wrzesień 13 2012 22:03:35
0 Komentarzy ~ 1423 Czytań Drukuj
Zwieńczenie roku szkolnego przez uczniów ZSB na Politechnice Opolskiej


Zwieńczenie roku szkolnego przez uczniów ZSB na Politechnice OpolskiejW dniach 17.06.2012 – 19.06.2012 uczniowie klasy III Technikum budowlanego smakowali studenckiego życia. W ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II na Dolnym Śląsku brali udział w zajęciach na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Pracownicy opolskiej uczelni zorganizowali uczniom szereg wykładów i zajęć warsztatowych obejmujących różnorodną tematykę. Młodzi bolesławianie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności pod okiem: dr inż. arch. K. Hejmeja, mgr inż. arch. A. Szczegielniak, dr inż. arch. M. Adamskiej, dr inż. arch. B. Pierścionka. Szczególnie atrakcyjne były zajęcia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Pogoda dopisała, tak samo jak dobre nastroje uczestników projektu.Tekst: mgr Anna Łukaszewska

Dodane przez STRIX dnia lipiec 05 2012 19:53:19
0 Komentarzy ~ 1953 Czytań Drukuj
Zakończenie roku szkolnego 2011 / 2012 w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu


Zakończenie roku szkolnego 2011 / 2012 w Zespole Szkół Budowlanych w BolesławcuDnia 29 czerwca 2012r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Pożegnanie licznej młodzieży szkoły zostało podzielone na trzy „tury”. O godzinie 9.00 odbyło się zakończenie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, następnie o 9.50 i 10.30 klas technikum. Rozpoczęciem uroczystości był wspaniały występ uczniów klasy III G, który przygotowywała Pani mgr Sylwia Lipska, nauczycielka języka polskiego. Na zakończenie Pan Dyrektor szkoły Jacek Jurkiewicz, a także zastępca dyrektora, Pan Mirosław Sudół, pożegnali młodzież a także przestrzegli przed niebezpieczeństwami, które mogą zaskoczyć młodych ludzi na wakacjach. Rozdano dużo dyplomów oraz nagród, za reprezentowanie szkoły, wzorową frekwencję na zajęciach, praktykach oraz wysokie oceny- zasłużonej młodzieży.
Najwyższą średnią ocen w szkole - 5,35, osiągnął Damian Koński, uczeń klasy IIITB.
Swoją obecnością oraz mową na zakończeniu roku szkolnego w ZSB, zaszczycił nas Pan Dariusz Kwaśniewski Etatowy Członek Zarządu Powiatu bolesławieckiego.
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas na rozdanie świadectw.
Komendant Hufca Pracy w Bolesławcu (jednocześnie wychowawca klas Iw, IIw, IIIwm) wraz z kadrą, składa podziękowania uczniom Zespołu Szkół Budowlanych za udział w realizowanych przez Hufiec licznych przedsięwzięciach:
Regionalnym Turnieju Piłki Siatkowej w Legnicy – V miejsce:
- Klaudia Nalewalska klasa Iw
- Renata Majda klasa Iw
- Paulina Merek IIw
- Nikola Rutyna Iw
„X V Mistrzostwach Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej” w Legnicy – I miejsce:
- Amanda Sudół klasa IIA
- Marika Antoniewicz klasa IIw
- Ewa Hapłyk klasa IB
- Dorota Wojnowicz klasa IIA
- Julia Remiszewska klasa IG
- Klaudia Nalewalska klasa Iw
- Monika Zawrotniak klasa IIA
- Renata Majda klasa Iw
- Renata Krawczyk IG
XIII Rejonowym Konkursie Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” – I miejsce:
- Klaudia Nalewalska klasa Iw
- Nikola Rutyna klasa Iw
- Ewelina Szaja klasa Iw
- Natalia Piekarz klasa Iw
- Adriana Kaczmarek klasa Iw
- Michał Budzianowski klasa Iw
Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym w Wołowie:
- Michał Budzianowski klasa Iw
- Klaudia Nalewalska klasa Iw
- Nikola Rutyna klasa Iw
Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Moje miasto – moje środowisko”:
- Klaudia Nalewalska klasa Iw – wyróżnienie
- Jolanta Ciupa klasa Iw
Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej - Kuźnia Talentów 2012” w Bielawie:
- Klaudia Nalewalska klasa Iw
- Nikola Rutyna klasa Iw
- Jolanta Ciupa klasa Iw
- Laura Baranowska klasa Iw
- Dorota Kalita klasa Iw
Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckich w Ząbkowicach Śląskich – I miejsce:
- Klaudia Nalewalska klasa Iw
- Nikola Rutyna klasa Iw
- Michał Budzianowski klasa Iw
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Informatycznej we Wrocławiu:
- Nikola Rutyna klasa Iw
- Jakub Wypchło klasa Iw
„Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy” – VI miejsce:
- Jakub Wypchło klasa Iw
- Renata Majda klasa Iw
- Natalia Piekarz klasa Iw
- Dawid Stryczek klasa IIIwm
- Grzegorz Madej
„Młodzieżowych Manewrach Wojskowo-Ratowniczych” w Górze – I miejsce:
- Przemysław Smusz klasa Iw
- Karolina Haba klasa IG
- Dawid Stryczek klasa IIIwm
- Renata Majda klasa Iw
Festiwalu Smaków – Konkursu Cukierniczo – Piekarsko – Kucharskiego” w Bolesławc:
- Renata Majda klasa Iw – I miejsce
- Marika Antoniewicz - wyróżnienie
„Wojewódzkim Konkursie Sprawny w Zawodzie Murarz” w Bolesławcu – I miejsce:
- Krzysztof Tkaczyk klasa IIIwm
- Marcin Zapał klasa IIIwm
- Tomasz Mielecki klasa IIIwm
Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie Murarz” w Pasłęku – V miejsce:
- Marcin Zapał klasa IIIwm
- Tomasz Mielecki klasa IIIwm
Powiatowych eliminacjach do „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” – III miejsce:
- Dawid Stryczek klasa IIIwm
Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Wspomnienie o Janie Pawle II”:
- Dawid Domider klasa IIIwm
Ogólnopolskim Konkursie na projekt „Karty Wielkanocnej”:
- Agnieszka Sobierajska klasa IA- wyróżnienie
- Dawid Domider
Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w Zawodzie Sprzedawca”:
- Paulina Merek– II miejsce klasa Iw
- Zuzanna Warchoł klasa Iw
Wojewódzkim Konkursu „Sprawny w Zawodzie Fryzjer” w Ząbkowicach Śląskich - IV miejsce:
- Patrycja Szuliga klasa IIIwm
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Karykatura Celebryty – Sportowca”:
- Agnieszka Sobierajska klasa IA
- Wojciech Włodarczyk IIIG
oraz młodzieży która uczestniczyła w „XVIII Wojewódzkim Rajdzie Turystycznym Sobótka 2011”, Wojewódzkim Rajdzie Turystycznym „Szlakiem Piastów” Muchów 2012 , a także biwakach, wycieczkach, spotkaniach……


Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Pan mgr Jacek Jurkiewicz wręcza dyplomy.

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Pan mgr Mirosław Sudół wręcza dyplomy.

Rozdanie świadectw w klasach Iw, IIw, wychowawca Pan inż. Jacek Nesler.

występ uczniów klasy III G

występ uczniów klasy III G

występ uczniów klasy III G


Tekst
Małgorzata Wąsik wychowawca HP w Bolesławcu
Zdjęcia
kadra HP w Bolesławcu

Dodane przez STRIX dnia lipiec 02 2012 15:58:20
0 Komentarzy ~ 1904 Czytań Drukuj
POŻEGNANIE UCZNIÓW ZSB W BOLESŁAWCU


POŻEGNANIE UCZNIÓW ZSB W BOLESŁAWCUUczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych klasy III i II o profilu dwuletnim- dnia 15.06.2012r. mięli swoje zakończenie roku szkolnego.
O godzinie 13.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych w towarzystwie nauczycieli odbyło się oficjalne pożegnanie odchodzących osób. Pan Jacek Jurkiewicz Dyrektor Szkoły przywitał młodzież, a także dobrym słowem pożegnał odchodzące osoby. Swoje słowa podziękowania wobec młodzieży wyrazili także wychowawcy klas: Pani Elżbieta Ginter oraz Pan Jacek Nesler-komendant HP w Bolesławcu. Następnie klasy udały się do sali MCK na nieoficjalną część pożegnania.
W kameralnym gronie wychowawcy wręczyli młodzieży świadectwa. Na zakończenie uczniowie zostali wyróżnieni wspaniałymi dyplomami i upominkami, za udział w przedsięwzięciach Szkoły, a także Hufca Pracy.


Klasa IIIt z wychowawcą Panią mgr Elżbietą Ginter

Klasa IIw i IIIwm z wychowawcą Panem inż. Jackiem Neslerem

Rozdanie nagród w klasie IIIt

Rozdanie nagród w klasie IIw i IIIwm


Tekst i zdjęcia
Kadra HP w Bolesławcu

Dodane przez STRIX dnia czerwiec 19 2012 20:04:50
0 Komentarzy ~ 1521 Czytań Drukuj
ZNAKOMICI GOŚCIE W ZSB W BOLESŁAWCU


ZNAKOMICI GOŚCIE W ZSB W BOLESŁAWCUHufiec Pracy w Bolesławcu przygotowuje pracę konkursową do III edycji konkursu promującego środowisko i region „Tu żyjemy”. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej a jego celem jest:
1. Przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego funkcjonowania we własnym środowisku i regionie.
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, kultywowanie tradycji związanej z regionem.
3. Poznanie najbliższego środowiska, specyfiki regionu oraz osób ten region reprezentujących.
4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego oraz poczucia przynależności do lokalnej społeczności.

W poprzednich edycjach programu I i II, Hufiec proponował młodzieży wyjścia do Muzeum Ceramiki, zwiedzanie zabytków miasta Bolesławiec i ich fotografowanie. Natomiast w trzeciej edycji konkursu przygotowywane są dwa wywiady z osobami zasłużonymi dla danego regionu, przedstawicielami środowiska lokalnego.
Dnia 06 czerwca br, został zaproszony do Zespołu Szkół Budowlanych pierwszy gość, Pan Zdzisław Abramowicz Radny Rady Miasta Bolesławiec, przez wiele lat komendant ZHP(obecnie zastępca komendantki), współautor przewodników naszego regionu oraz publicysta – historyk. Natomiast drugi gość Pan Ryszard Tomczyk bokser, medalista bokserskich mistrzostw Europy, olimpijczyk z Monachium, Trzykrotny Mistrz Polski w wadze piórkowej, wicemistrz w wadze lekkiej, piętnaście razy wystąpił w reprezentacji Polski- spotkał się z nami 11 czerwca.
Słuchaczami w spotkaniu były klasy Iw, IIw, IIIwm. Panowie wspaniale opowiadali o swojej przeszłości a także obecnej działalności, miło było nam poznać tak znakomite osoby!


Młodzież na spotkaniu z Panem Ryszardem Tomczykiem

Spotkanie z Panem Ryszardem Tomczykiem

Młodzież na spotkaniu z Panem Zdzisławem Abramowiczem

Spotkanie z Panem Zdzisławem AbramowiczemTekst i zdjęcia
Kadra HP w Bolesławcu

Dodane przez STRIX dnia czerwiec 18 2012 18:04:14
0 Komentarzy ~ 1382 Czytań Drukuj
Szoła realizuje projekt "Dolnośląska e-szkoła"

Projekt "Dolnośląska e-szkoła"Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Proramu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.czytaj więcej

Dodane przez STRIX dnia czerwiec 13 2012 09:27:33
0 Komentarzy ~ 1112 Czytań Drukuj

Młodzież z ZSB odwiedziła Skalne Miasto
Dnia 1 czerwca 2012r. młodzież z kl. Iw, II w oraz IIIwm pod opieką kadry HP wybrała się na wycieczkę do Skalnego Miasta w Czechach. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji autorskiego programu profilaktycznego „STOP!Demoralizacji”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Bolesławiec. Ten dzień był również doskonałą okazją, by uczcić Dzień Dziecka i nagrodzić największych aktywistów.
Wczesnym rankiem wspólnie z młodzieżą przygotowaliśmy pyszny prowiant i wybraliśmy się w kierunku Czech. Naszym celem podróży była miejscowość turystyczna Adrspach. Gdy dotarliśmy na miejsce podziwialiśmy przepiękne, unikalne formy skalne zbudowane z piaskowca płytowego, które zostały wyrzeźbione przez naturę. Wysokie, wspaniałe skalne ściany zrobiły na nas ogromne wrażenie. Widzieliśmy m.in. następujące formy skalne: Bliźnięta, Rynek Słoni, Małą Madonnę, Głowę Cukru, Lwicę, Grzybka. Podczas naszej wędrówki podziwialiśmy tutaj skalny wodospad, piękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną roślinnością. Mieliśmy okazję także płynąć łódką po jeziorku wśród malowniczych skał i cudownej roślinności. Naszą wycieczkę uatrakcyjniła także obecność Pana przewodnika, który w ciekawy sposób oprowadzał nas po Czeskim Narodowym Rezerwacie Przyrody.
Skalne Miasto zachwyca i sprawia, że chce się tu wracać…


W drodze na punkt widokowy
Informacja i zdjęcia: kadra HP

Dodane przez STRIX dnia czerwiec 05 2012 11:35:29
0 Komentarzy ~ 1775 Czytań Drukuj
Zwycięska młodzież z bolesławieckiego Hufca Pracy na „Festiwalu Smaku”
W dniu 31 maja 2012 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się gala wręczania nagród w konkursie Cukierniczo - Piekarsko - Kucharskiego - F e s t i w a l S m a k u. Konkurs zorganizowali Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
Konkurs odbył się kilka dni wcześniej tj. dnia 22 maja 2012r. w sali warsztatowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr. H. Sucharskiego.
Głównym celem konkursu była promocja zawodów cukiernik, kucharz, piekarz wśród młodzieży i dorosłych, a także podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, rozwijanie umiejętności zawodowych oraz współpraca między szkołami i placówkami kształcenia rzemieślniczego. W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły (cukiernik, piekarz, kucharz), których zadaniem było wykonanie i zaprezentowanie komisji: dania głównego, przystawki oraz deseru.
W zmaganiach kulinarnych brały udział uczennice Zespołu Szkół Budowlanych: Marika Antoniewicz – uczennica kl. II ZSZ w zawodzie kucharz, Renata Majda - uczennica kl.I ZSZ w zawodzie kucharz.
Nasze kucharki przygotowały: filet z kurczaka pod kołderką z sera żółtego z pieczarkami, sałata grecka, filet z indyka ze szpinakiem zapiekany w piecu konwekcyjnym, mix sałat w sosie winegret z posmakiem melona i pomidorów koktajlowych. Wszystkie potrawy wyglądały bardzo apetycznie.
Dziewczyny spisały się rewelacyjnie odnosząc sukcesy, których podsumowanie odbyło się na gali festiwalu:
- Renata Majda I miejsce w festiwalu, zdobywając nagrodę główną telewizor firmy Thomson 19',
- Marika Antoniewicz, wyróżnienie z nagrodą rzeczową - aparat fotograficzny Canon wraz z kartą pamięci.
Dyrektor ZSB Pan Jacek Jurkiewicz oraz wychowawca klas – Pan Jacek Nesler(komendant HP w Bolesławcu), w których uczą się zwycięskie dziewczyny byli uczestnikami gali, osobiście gratulując uczennicom.
Dziewczynom, dziękujemy za wspaniałą postawę i gratulujemy zdolności kucharskich a także zdobytych wspaniałych nagród!. Jesteśmy pewni, że w przyszłości nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie, zwłaszcza, że po festiwalu pracodawcy spojrzą innym okiem na pracę wykonywaną przez laureatów konkursu.

Tekst: Kadra Hufca Pracy w BolesławcuRenata Majda odbiera nagrodę
Zwycięscy odbierają nagrody


Zdjęcia: Jacek Nesler Komendant HP w Bolesławcu

Dodane przez STRIX dnia czerwiec 04 2012 21:27:57
0 Komentarzy ~ 1609 Czytań Drukuj
REPREZENTACJA DOLNEGO ŚLĄSKA -DRUŻYNA Z ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH- W OGÓLNOPLSKIM KONKURSIE „SPRAWNY W ZAWODZIE MURARZ” PASŁĘK 2012
W OSiW w Pasłęku w dniach 21-24 maja odbył się etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie- murarz„. Nasze województwo reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu w składzie Tomasz Mielecki i Marcin Zapał (laureaci Wojewódzkiego Konkursu „Sprawny w zawodzie –murarz„wink wraz z opiekunem Jackiem Neslerem- komendantem Hufca Pracy.
Tak jak we wszystkich innych imprezach, konkurs rozpoczął się częścią teoretyczną, gdzie uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 40 pytań. Następnie po przygotowaniu się tj. przebraniu w odzież roboczą i sprzęt ochronny uczestnicy wylosowali stanowiska oraz zadanie do wykonania w części praktycznej. Przy bocznej obserwacji kilkuosobowego składu komisji konkursowej, drużyny przez trzy godziny wykonywały wylosowane zadania polegające na wymurowaniu określonego muru a następnie po ocenie i prezentacji zawodnicy musieli rozebrać mur i posprzątać stanowisko.
Po wielu godzinach zmagań organizatorzy – kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku przygotowała wiele wspaniałych, różnych zajęć rekreacyjnych. Pierwszym była wycieczka na olbrzymie 120h pole golfowe Sand Valley golf & country club, gdzie instruktor udzielał wskazówek dotyczących rozgrywek w golfa. Po powrocie młodzież grała w piłkę nożną oraz oglądała pokaz walk klubu kick-boxingu. Cały następny dzień młodzież wraz z opiekunami spędziła w 127 tys. pięknym powiatowym mieście Elbląg. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem z przewodnikiem starówki elbląskiej, a po zjedzeniu obiadu, sprawdziliśmy swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy sportowej MOSiR oraz w grze w kręgle. Potem przewieziono nas do Ośrodka Wypoczynkowego „Nowa Holandia”, gdzie pływaliśmy statkiem spacerowym wokół wysepek ze zwierzętami. Skorzystaliśmy również z pływania kajakami i rowerami wodnymi. Wieczorem po powrocie do Pasłęka organizatorzy umożliwili nam zwiedzanie unikalną na skalę europejską pochylnię w Kątach i Buczyńcu, po których statki płynące kanałem elbląskim zostają przeniesione do położonych na różnych poziomach akwenów wodnych.
W ostatnim dniu Ogólnopolskiego Konkursu odbyła się wspaniała uroczystość zakończenia zmagań młodzieży a zarazem pobytu na „mazurach”. Zwycięzcami zostali gospodarze, nasza reprezentacja zajęła V miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, zaświadczenia oraz różne upominki.Reprezentant Dolnego Śląska na zawodach
Tomek i Marcin na zawodach
Wycieczka do Elbląga
Wycieczka stakiem spacerowym z Komendantem Hufca Pracy Panem inż. Jackiem Neslerem


Tekst i zdjęcia
Jacek Nesler
Komendant HP w Bolesławcu

Dodane przez STRIX dnia maj 31 2012 22:00:39
0 Komentarzy ~ 1594 Czytań Drukuj
Strona 55 z 60 << < 52 53 54 55 56 57 58 > >>

Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar